עיצוב לכנס הגליל לשוויון בבריאות

כנס הגליל לשוויון בבריאות מאורגן מדי שנה על-ידי פורום הגליל לשוויון בבריאות, שתיל, אגודת הגליל, ושותפים ותורמים נוספים. זהו הלוגו של הכנס. עיצבתי  מגוון חומרים של הפורום, לקראת הכנסים, השתלמויות ומפגשים שונים.

עיצוב שלט לתכנית הבריאות
  • הכל
  • איור
  • לוגו
  • שיווק - דיגיטלי ודפוס
  • תרבות וחינוך