לוגו לפרוייקט קיימות עירונית

פרויקט “קיימות עירונית” מבית מכון ירושלים לחקר ישראל מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ובעזרת צוות של מומחים מובילים במגוון תחומי ההתנהגות האנושית, מבקש להתוות המלצות מדיניות והתנהלות, להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני.

הפרוייקט הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף “תחזית קיימות 2030”, של מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד להגנת הסביבה, שפרסם המלצות אסטרטגיות שמטרתן להגיע לקיימות.