add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'cw_btntext_cart' ); add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'cw_btntext_cart' ); function cw_btntext_cart() { return __( 'להרשמה', 'woocommerce' ); }
עיצוב לוגו עמותת קלות אחרים

היה לי עונג מיוחד לעבוד עם שרון בן-אריה ועמותת קולות אחרים, העמותה לקידום והעצמת האדם באמצעות המדיה. עיצבתי עבור הפרוייקט “קולות אחרים קולנוע נודד” בשנת 2008, שכלל תכנית מפגשים ופסטיבל קולנוע נודד. הפרוייקט לא המשיך מעבר לשנה זאת, הנה כאן גם כמה הזמנות למפגשים ופעילויות של העמותה, כולל בשפה האמהרית. 

 

הזמנה לארוע הקרנת סרט
עיצוב הזמנה לארוע הקרנת סרט
  • הכל
  • איור
  • לוגו
  • שיווק - דיגיטלי ודפוס
  • תרבות וחינוך